DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

INTEK cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để giúp các doanh nghiệp giải quyết một số thách thức nhân sự quan trọng.

Hợp tác dịch vụ doanh nghiệp tại INTEK

TALENT SCREENING

Chương trình Talent Screening giúp các công ty tìm thấy tài năng CNTT phù hợp nhất với nhu cầu và hỗ trợ họ đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt nhất.

Các công ty CNTT xác định các bộ kỹ năng chuyên môn cần thiết cho một vị trí nhất định. INTEK sẽ xác định (các) dự án tương ứng và gửi yêu cầu ứng viên hoàn thành. Các kết quả của dự án sẽ được đánh giá và đo lường dựa trên sáu KPI liên quan đến ngành của INTEK. INTEK sẽ cung cấp cho các công ty CNTT một báo cáo chi tiết về hiệu suất của ứng viên cũng như truy cập vào mã nguồn dự án thông qua GitHub.

IT PROFESSIONAL ONBOARDING

Chương trình IT Professional Onboarding sẽ giúp các tân binh CNTT mới phát triển đúng đắn từ những bước đầu tiên . Chương trình sẽ đảm bảo rằng họ hiểu và sử dụng các code, quản lý nguồn code cũng như việc sử dụng phương pháp Agile thực dụng một cách tốt nhất.

TAILORED CORPORATE TRAINING

Chương trình Tailored Corporate Training được thiết kế rõ ràng để phù hợp với yêu cầu đào tạo nhân viên của công ty. INTEK sẽ phối hợp chặt chẽ với phòng Nhân sự & Đào tạo để xác định các chủ đề và kế hoạch đào tạo để phù hợp với mô hình học tập và đánh giá đột phá của INTEK. Các học viên được hội nhập trong cộng đồng người học tập trung và truyền cảm hứng tại INTEK.

APPRENTICESHIP

Chương trình Apprenticeship là chương trình 2 năm linh hoạt dẫn đến chứng chỉ Solution Architect.

Sinh viên sẽ học toàn thời gian tại INTEK trong chín tháng đầu tiên. Mười lăm tháng sau đây sẽ được phân chia giữa việc học bán thời gian tại INTEK và làm việc bán thời gian tại một công ty tham gia.

Đây là một cơ hội cho sinh viên để nâng cao kỹ năng làm việc của họ và đối với các nhà tuyển dụng, đây là cơ hội để tăng cường nguồn lực nhân tài và xây dựng sự gắn kết lâu dài của họ với doanh nghiệp.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.