HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Nền giáo dục tốt nên rộng mở cơ hội cho những sinh viên tài năng và có ý chí, bất kể năng lực tài chính của họ

INTEK Hỗ trợ tài chính cho sinh viên

HỌC BỔNG

Tiêu chuẩn xét học bổng:

 • Thành tích Survival Mode x >=2.5
 • Hoàn cảnh tài chính của gia đình

Nghĩa vụ khi được nhận học bổng:

 • Đại sứ thương hiệu của INTEK
 • Chia sẻ những trải nghiệm ở INTEK cho những sinh viên mới ở Survival Mode
 • Tham gia vào các sự kiện của INTEK

Các tiêu chí đánh giá học bổng sẽ được xem xét lại mỗi tháng

ĐẦU TƯ TƯƠNG LAI – SẺ CHIA LỢI NHUẬN

INTEK mang đến chương trình tài chính sáng tạo lần đầu tiên tại Việt Nam. Sinh viên được hoãn đóng học phí trong chương trình giảng dạy, nhưng phải bảo đảm trong cùng thời gian với số tiền 35 triệu đồng mỗi học kỳ trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn trả 32% thu nhập hàng tháng cho đến khi hoàn lại toàn bộ học phí hoặc trong thời gian tối đa là 48 tháng. Sau khi hoàn trả đầy đủ, tiền gửi 35 triệu đồng ban đầu sẽ được hoàn trả.

Tiêu chí xem xét:

 • Thành tích Survival Mode x>=2.75
 • Xét hoàn cảnh tài chính gia đình

Các tiêu chí xem xét sẽ được đánh giá lại mỗi tháng

Nghĩa vụ khi được nhận hỗ trợ

 • Chia sẻ những trải nghiệm ở INTEK cho những sinh viên mới ở Survival Mode
 • Tham gia vào các sự kiện của INTEK

“HỌC TRƯỚC – TRẢ SAU”

INTEK và Ngân hàng ACB đã hợp tác để cung cấp một chương trình sáng tạo cho sinh viên vay: “HỌC TRƯỚC – TRẢ SAU”. Trong chương trình học, sinh viên chỉ cần trả lãi. Sau khi tốt nghiệp với thời hạn trả vay lên đến 42 tháng, sinh viên hoàn trả tiền gốc và tiền lãi. Khoản vay phải được bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba (cha mẹ/ gia đình). Trong một số trường hợp, các nhà tài trợ có thể đảm bảo khoản vay theo các tiêu chí nhất định.

Tiêu chí xem xét:

 • Thành tich Survival Mode 2.5 =< x < 2.75 (thang điểm 5)
 • Xét hoàn cảnh tài chính gia đình

Nghĩa vụ khi được nhận hỗ trợ

 • Chia sẻ những trải nghiệm ở INTEK cho những sinh viên mới ở Survival Mode
 • Tham gia vào các sự kiện của INTEK
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.