HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

INTEK không chỉ đào tạo các kỹ sư IT chuyên nghiệp để phù hợp với nhu cầu của ngành CNTT mà còn nuôi dưỡng nhân tài sẵn sàng đối mặt với thử thách trong tương lai. Ngoài việc trở thành đối tác, các công ty CNTT còn có thể cộng tác với hệ thống giáo dục đột phá của chúng tôi.

Hơn nữa, đây cũng sẽ là lộ trình vững chắc giúp các công ty công nghệ xây dựng lòng trung thành của nhân viên và bảo đảm được nguồn nhân tài chất lượng.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH

Chương trình thực tập sinh là một cơ hội lớn cho các công ty IT có thể kết nối với những nhân tài của mình trong tương lai, đồng thời mở ra cơ hội cho sinh viên để có thể cải thiện và phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc.

INTEK đảm bảo hiệu quả bằng cách xác định rõ các nhân tố cần thiết của doanh nghiệp và hợp tác với họ để có xác định rõ mục tiêu cũng như KPIs của thực tập sinh.

Thực tập sinh sẽ trở thành 1 phần của chương trình đào tạo và KPIs được tính vào kết quả học tập cuối cùng.

Kết nối với sinh viên trước khi họ làm việc cùng bạn

Chủ động tham gia vào quá trình đào tạo và hệ thống giáo dục của sinh viên

0f4d769fba035d5d0412

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ INTEKer TÀI NĂNG

Hỗ trợ cho các INTEKer tài năng là con đường tốt nhất giúp các công ty có thể tham gia và xây dựng mối quan hệ lâu dài và vững chắc trước khi sinh viên tham gia vào môi trường doanh nghiệp.

INTEK đã xây dựng các gói tài trợ với kế hoạch hỗ trợ tài chính độc đáo tạo thành phương thức đầu tư cho tương lai tốt nhất mà các công ty IT có thể thực hiện và phát triển các chiến lược chiêu mộ nhân tài.

Chiếm lấy trái tim nhân tài trước khi đạt được cảm tình của khách hàng

Ước mơ lớn, bắt đầu từ việc nhỏ. Nhưng bạn phải bắt đầu.

410c4ff57a6a9d34c47b

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC INTEK

Chương trình trong hệ sinh thái giáo dục của INTEK mở ra nhiều cơ hội cho các công ty IT có thể để tạo cảm hứng và trực tiếp tương tác với sinh viên. Các chương trình gồm: TEK Talks, Kids 4.0, Hackathon, Leadership 4.0, … các công ty có thể giới thiệu đến sinh viên về lĩnh vực chuyên môn cũng như định hướng trong tương lai của mình.

Tham gia vào chương trình và truyền cảm hứng cho sinh viên

Nếu bạn tích cực đóng góp, bạn sẽ đầu tư được cảm xúc trong tương lai

dsc03805
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt