LEARNING MODEL

Rooted in longstanding psychology research, our learning model draws upon the most innovative educational practices from around the globe. We have expanded upon a model that has already proven itself in Europe and the US. The fundamentals of our disruptive model are: Learn how to learn, Incubate Talent & Boost Creativity, Become business and future-ready.
Our students become Full Stack Developers or Solution Architects upon graduation, equipped with a chameleon mindset ready to work on the global stage. They are project-minded, product-oriented, team players, english proficient and customer-facing ready.

f02ea54694d973872ac8-1

HỌC TRÊN DỰ ÁN THỰC TẾ

Chương trình đào tạo tập trung giải quyết các dự án thực tế. Sinh viên sẽ được thực hành và học hỏi thông qua việc giải quyết những vấn đề từ các dự án thực tiễn và chuyên nghiệp.

Mentor của INTEK hỗ trợ sinh viên theo mô hình 1:1. Bên cạnh việc xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, sẵn sàng cho tương lai, mô hình tập trung vào sinh viên này sẽ giúp các bạn được tự do khám phá các ý tưởng mới, tiếp thu và trau dồi kiến thức chuyên môn.

Chương trình đào tạo tập trung giải quyết các dự án thực tế. Sinh viên sẽ được thực hành và học hỏi thông qua việc giải quyết những vấn đề từ các dự án thực tiễn và chuyên nghiệp.

Mentor của INTEK hỗ trợ sinh viên theo mô hình 1:1. Bên cạnh việc xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, sẵn sàng cho tương lai, mô hình tập trung vào sinh viên này sẽ giúp các bạn được tự do khám phá các ý tưởng mới, tiếp thu và trau dồi kiến thức chuyên môn.

artboard-1
shutterstock_235464301

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM

Điểm số và chỉ số IQ không phải là yếu tố quyết định thành công trong sự nghiệp, mà là kỹ năng mềm. Bởi vì chính những kỹ năng tương tác mới đem lại thành tích vượt trội giúp con người bộc lộ bản thân rõ hơn, tự tin hơn và đồng cảm hơn. Ngoài ra còn cho phép họ định hướng, hoàn thành các dự án đúng hạn và giúp họ từ vai trò đồng nghiệp trở thành người lãnh đạo truyền cảm hứng.

Kỹ năng mềm là một nội dung quan trọng trong mô hình giáo dục đột phá của INTEK. Trong quá trình học, chúng tôi định hướng cho sinh viên bằng cách lồng ghép các kỹ năng vào từng giai đoạn học tập.

Bên cạnh các lớp kỹ năng mềm, sinh viên sẽ được tham dự các chương trình đào tạo về Agile & Scrum, cùng 16 tháng học tiếng Anh chuyên sâu và 2 tiếng giao tiếp cùng giáo viên bản ngữ mỗi tuần. Cả 2 chương trình đều cấp cho sinh viên 2 chứng chỉ quốc tế: TOEFL và PSM – Professional Scrum Master.

shutterstock_517228441

PHƯƠNG PHÁP HỌC GAME HÓA

INTEK đem những điều thú vị trong thế giới game vào chương trình đào tạo và biến mô hình giáo dục thành một sân chơi công nghệ số. Bởi vì INTEK biết việc kết hợp giữa học tập và vui chơi sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất.

Sinh viên sẽ được đào tạo trong 2 năm với việc hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau và vượt qua các cấp độ Waypoint khó dần. Bên cạnh đó, họ sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi những người Hartmen tài năng. Sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn, họ được trao tặng huy chương, danh hiệu và thăng cấp từ Tân binh đến cấp Úy.

shutterstock_1075853384_huge

THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

Bên cạnh việc hỗ trợ sinh viên tiếp cận và sử dụng công nghệ hiện đại nhất, INTEK luôn hỗ trợ họ phát triển tư duy linh hoạt và luôn sẵn sàng cho tương lai để thích ứng với kỷ nguyên công nghệ số.

Chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, sẵn sàng cho tương lai để sinh viên có thể trải nghiệm và tương tác với các nhà khởi nghiệp, các lãnh đạo và những chuyên gia hàng đầu trong ngành Công nghệ.

Các chương trình Starter by Schoolab@INTEK, Talent & Innovation Factory, Leadership 4.0 và TEK Talks được xây dựng để nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới.

abt-img

CỘNG ĐỒNG

INTEK đem những điều thú vị trong thế giới game vào chương trình đào tạo và biến mô hình giáo dục thành một sân chơi công nghệ số. Bởi vì INTEK biết việc kết hợp giữa học tập và vui chơi sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất.

Sinh viên sẽ được đào tạo trong 2 năm với việc hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau và vượt qua các cấp độ Waypoint khó dần. Bên cạnh đó, họ sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi những người Hartmen tài năng. Sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn, họ được trao tặng huy chương, danh hiệu và thăng cấp từ Tân binh đến cấp Úy.

shutterstock_746652751_huge

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN

Hệ thống ghi nhận của INTEK cung cấp 1 bảng dữ liệu được “PET scan” chi tiết các kỹ năng của sinh viên, cho phép các công ty có thể xác định chính xác nhân tài mà họ cần.

Các thang đo về kỹ năng chuyên môn của sinh viên được đánh giá trên 5 tiêu chí: Proper Functioning, Readability, Clarity, Maintainability và Performance. Các kỹ năng chuyên môn sẽ chiếm 60% số điểm toàn phần.

Các thang đo về kỹ năng mềm lại được dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau: chuyên cần, trình độ tiếng Anh, tinh thần đồng đội, khả năng quản lý dự án và những quy tắc nghề nghiệp.

Mỗi thang đo đều được đánh giá qua mỗi dự án trong suốt quá trình 2 năm học tại INTEK, đánh giá cuối cùng dựa vào đồ thị tiến bộ cũng như tiềm năng của họ.

Những dữ liệu quý giá này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và các đối tác thông qua công cụ tìm kiếm nhân tài của chúng tôi.

f02ea54694d973872ac8-1

PROJECT BASED & PEER LEARNING

Project-based & peer learning is at the heart of our model:
-Our students learn by completing hands-on projects from day one, just like they would in IT companies. They don’t learn in silos such as lesson by lesson or topic by topic. Skills and topics are wrapped and structured around projects with community oriented or culturally enriching purposes. We give meaning to our students’ learning path.
-Our students not only learn how to code but they also learn how to manage their time and organize their tasks by applying the Agile methodology.
-Our Scrum Masters work alongside our students and encourage them to learn from each other and work in teams. They challenge and push our students to go beyond their comfort zone!

Ultimately, we operate just like an IT company and equip our students with IT industry best practices so they are fully prepared upon graduation.

Thực hành và giải quyết mọi vấn đề của 1 kỹ sư Tư duy độc lập + làm việc đội nhóm = thành công
f02ea54694d973872ac8-1

ACTIVE MENTORING

Our students are at the center of our learning model and play an effective role. They don’t passively listen to lectures, they actively participate and take action on projects.

Scrum Masters interact with students like co-workers and participate in project’s daily standups, demos and retros. They ardently guide and help our students to develop their critical thinking and problem solving abilities, boost their team working capabilities and promote collective intelligence.

Scrum Masters are available onsite Monday to Friday from 9am to 18pm and via Google Meet outside office hours.

From understanding the business requirements to designing the appropriate solution and deploying it into production, our Scrum Masters share their experience and bring our students valuable insights and broader perspectives to their learning.

Kỹ năng mềm cho thế kỷ 21 Những kỹ năng giúp sinh viên có thể bước ra khỏi đám đông
f02ea54694d973872ac8-1

GAMIFIED LEARNING PATH

We have taken the best from the world of games and turned our curriculum into a digital playground. Because learning and fun combined together breed success.

Our students are Recruits for a 1 or 2-year long Campaign. They need to complete various Missions, and overcome increasingly difficult Waypoints. They are guided and led by our talented Hartmen. At each step, they are awarded with Ribbons and Medals, and ultimately improve their Rank, going from Private to Lieutenant.

Engage, compete and make progress! Learning and fun combined together breed success
f02ea54694d973872ac8-1

AGILE, ENGLISH & SOFT SKILLS

Grades and IQs do not determine career success, soft skills do. Technical expertise on its own is not enough – it needs to be supplemented with interpersonal skills. Skills that allow our students to express themselves clearly, confidently and with empathy, and allow them to lead and complete projects on time. Skills that turn them from being just a co-worker to being an inspiring colleague and leader.

Soft skills are a fundamental pillar of our innovative learning model. We instill them throughout the curriculum by weaving layers of soft skills into every step of our student learning experience.

Moreover and in addition to a series of soft skills workshops, our students will enjoy specific Agile & Scrum workshops as well as two online English learning platforms to improve their general English and language pronunciation.

Soft skills for the 21st century The skills that let our students stand out from the crowd.
f02ea54694d973872ac8-1

CO-WORKING SPACE
(7/7 -7am-11pm)

INTEK believes every human being has unrevealed inner talents and teaching is about designing the right environment.

Therefore, INTEK’s co-working space is designed as a network of human connected cells to form a business-ready ecosystem where students are invited to “learn how to learn”, reveal their talents, boost their creativity and develop a future-ready mindset.

As the sense of belonging is one of the most basic human needs, INTEK believes and promotes community values. Within the INTEK community, our students feel fulfilled, encouraged, inspired and supported. Our Scrum Masters empower them to open new doors, support them to focus on their goals and help them achieve their dreams.

Likewise, by actively sharing and contributing to the community, our students will strengthen their skills and broaden their experience. Our open space environment and all our activities are therefore structured to ease and enable community spirit and collective intelligence.

Individual talent can only achieve personal ambition, while collective intelligence could lead to a global vision Engaging conversations with others doesn't just reshuffle the cards, it creates new cards
f02ea54694d973872ac8-1

INDUSTRY-RELEVANT
ASSESSMENT

We have built a unique scoring and assessment system which takes into account what the IT industry cares most about: code quality and teamwork agility.

We measure code quality by assessing its proper functioning, clarity, maintainability, readability, performance and the student’s ability to explain their code properly.

We measure teamwork agility by assessing many criteria: commitment & attendance, English proficiency, team/community spirit, project management and professional etiquette.

Every metric is measured against a set of skills associated with each project throughout the curriculum. It ultimately defines the student’s skill map, their progression curve as well as remaining potential.

All this valuable data is available to our sponsors and partnered companies.

Companies struggle with talent sourcing and job hopping Identifying the right talent is a tough job, but someone has to do it
f02ea54694d973872ac8-1

PROJECT BASED & PEER LEARNING

Project-based & peer learning is at the heart of our model:
-Our students learn by completing hands-on projects from day one, just like they would in IT companies. They don’t learn in silos such as lesson by lesson or topic by topic. Skills and topics are wrapped and structured around projects with community oriented or culturally enriching purposes. We give meaning to our students’ learning path.
-Our students not only learn how to code but they also learn how to manage their time and organize their tasks by applying the Agile methodology.
-Our Scrum Masters work alongside our students and encourage them to learn from each other and work in teams. They challenge and push our students to go beyond their comfort zone!

Ultimately, we operate just like an IT company and equip our students with IT industry best practices so they are fully prepared upon graduation.

Thực hành và giải quyết mọi vấn đề của 1 kỹ sư Tư duy độc lập + làm việc đội nhóm = thành công
artboard-1
shutterstock_235464301

ACTIVE MENTORING

Our students are at the center of our learning model and play an effective role. They don’t passively listen to lectures, they actively participate and take action on projects.

Scrum Masters interact with students like co-workers and participate in project’s daily standups, demos and retros. They ardently guide and help our students to develop their critical thinking and problem solving abilities, boost their team working capabilities and promote collective intelligence.

Scrum Masters are available onsite Monday to Friday from 9am to 18pm and via Google Meet outside office hours.

From understanding the business requirements to designing the appropriate solution and deploying it into production, our Scrum Masters share their experience and bring our students valuable insights and broader perspectives to their learning.

Kỹ năng mềm cho thế kỷ 21 Những kỹ năng giúp sinh viên có thể bước ra khỏi đám đông
artboard-1
shutterstock_517228441

GAMIFIED LEARNING PATH

We have taken the best from the world of games and turned our curriculum into a digital playground. Because learning and fun combined together breed success.

Our students are Recruits for a 1 or 2-year long Campaign. They need to complete various Missions, and overcome increasingly difficult Waypoints. They are guided and led by our talented Hartmen. At each step, they are awarded with Ribbons and Medals, and ultimately improve their Rank, going from Private to Lieutenant.

Engage, compete and make progress! Learning and fun combined together breed success
artboard-1
shutterstock_1075853384_huge

AGILE, ENGLISH & SOFT SKILLS

Grades and IQs do not determine career success, soft skills do. Technical expertise on its own is not enough – it needs to be supplemented with interpersonal skills. Skills that allow our students to express themselves clearly, confidently and with empathy, and allow them to lead and complete projects on time. Skills that turn them from being just a co-worker to being an inspiring colleague and leader.

Soft skills are a fundamental pillar of our innovative learning model. We instill them throughout the curriculum by weaving layers of soft skills into every step of our student learning experience.

Moreover and in addition to a series of soft skills workshops, our students will enjoy specific Agile & Scrum workshops as well as two online English learning platforms to improve their general English and language pronunciation.

Soft skills for the 21st century The skills that let our students stand out from the crowd.
artboard-1
abt-img

CO-WORKING SPACE
(7/7 -7am-11pm)

INTEK believes every human being has unrevealed inner talents and teaching is about designing the right environment.

Therefore, INTEK’s co-working space is designed as a network of human connected cells to form a business-ready ecosystem where students are invited to “learn how to learn”, reveal their talents, boost their creativity and develop a future-ready mindset.

As the sense of belonging is one of the most basic human needs, INTEK believes and promotes community values. Within the INTEK community, our students feel fulfilled, encouraged, inspired and supported. Our Scrum Masters empower them to open new doors, support them to focus on their goals and help them achieve their dreams.

Likewise, by actively sharing and contributing to the community, our students will strengthen their skills and broaden their experience. Our open space environment and all our activities are therefore structured to ease and enable community spirit and collective intelligence.

Individual talent can only achieve personal ambition, while collective intelligence could lead to a global vision Engaging conversations with others doesn't just reshuffle the cards, it creates new cards
artboard-1
shutterstock_746652751_huge

INDUSTRY-RELEVANT
ASSESSMENT

We have built a unique scoring and assessment system which takes into account what the IT industry cares most about: code quality and teamwork agility.

We measure code quality by assessing its proper functioning, clarity, maintainability, readability, performance and the student’s ability to explain their code properly.

We measure teamwork agility by assessing many criteria: commitment & attendance, English proficiency, team/community spirit, project management and professional etiquette.

Every metric is measured against a set of skills associated with each project throughout the curriculum. It ultimately defines the student’s skill map, their progression curve as well as remaining potential.

All this valuable data is available to our sponsors and partnered companies.

Companies struggle with talent sourcing and job hopping Identifying the right talent is a tough job, but someone has to do it
artboard-1
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.