PROGRAMS & COURSES

To equip students with timeless and work-ready skills as well as a future-proof mindset, INTEK offers a comprehensive program & course portfolio ranging from IT Hero programs to upskill training courses. With INTEK, students will unveil their full potential in an open environment designed to nurture their motivation and creativity.

No programming experience is required, but students must be ready to work hard. Every graduated student will be guaranteed a qualified IT job.

IT HERO PROGRAM

Our IT Hero program consists of two intensive learning tracks including a final three-month internship leading to a professional career in the tech industry.

Full Stack Developer

By completing a variety of real-world projects in solo or team with increasingly difficult waves of challenges, students will acquire the necessary skills to become a Full Stack Developer.  They will be able to develop cutting-edge software applications on both desktop and mobile. Moreover,  students will shape a future-ready mindset and gain business agility skills including soft skills, English and project management skills from Day one by collaborating and working with our Scrum Masters.

SOLUTION ARCHITECT

A Solution Architect takes software development to another level. It’s about building multi-tier software applications capable of interacting between each other and designing service-oriented software running on multiple Cloud platforms and serving a large number of users from different devices.

UPSKILL COURSES

Our Upskill program is a series of short-term courses that are designed to gain a specific set of skills.
Learners can freely complete a single course (or several courses) and form their own learning path.
Learners are able to study at their own pace from anywhere through our online tutoring system. Our Scrum Masters are also available for support and onsite coaching at INTEK Monday – Friday from 9am to 6pm or via Google Meet outside office hours.
All the courses follow our engaging and gamified project-based learning model.
Please check out the list of missions (courses) and campaigns (set of missions) below:

f02ea54694d973872ac8-1

HỌC TRÊN DỰ ÁN THỰC TẾ

Chương trình đào tạo tập trung giải quyết các dự án thực tế. Sinh viên sẽ được thực hành và học hỏi thông qua việc giải quyết những vấn đề từ các dự án thực tiễn và chuyên nghiệp.

Mentor của INTEK hỗ trợ sinh viên theo mô hình 1:1. Bên cạnh việc xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, sẵn sàng cho tương lai, mô hình tập trung vào sinh viên này sẽ giúp các bạn được tự do khám phá các ý tưởng mới, tiếp thu và trau dồi kiến thức chuyên môn.

Chương trình đào tạo tập trung giải quyết các dự án thực tế. Sinh viên sẽ được thực hành và học hỏi thông qua việc giải quyết những vấn đề từ các dự án thực tiễn và chuyên nghiệp.

Mentor của INTEK hỗ trợ sinh viên theo mô hình 1:1. Bên cạnh việc xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, sẵn sàng cho tương lai, mô hình tập trung vào sinh viên này sẽ giúp các bạn được tự do khám phá các ý tưởng mới, tiếp thu và trau dồi kiến thức chuyên môn.

artboard-1
shutterstock_235464301

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM

Điểm số và chỉ số IQ không phải là yếu tố quyết định thành công trong sự nghiệp, mà là kỹ năng mềm. Bởi vì chính những kỹ năng tương tác mới đem lại thành tích vượt trội giúp con người bộc lộ bản thân rõ hơn, tự tin hơn và đồng cảm hơn. Ngoài ra còn cho phép họ định hướng, hoàn thành các dự án đúng hạn và giúp họ từ vai trò đồng nghiệp trở thành người lãnh đạo truyền cảm hứng.

Kỹ năng mềm là một nội dung quan trọng trong mô hình giáo dục đột phá của INTEK. Trong quá trình học, chúng tôi định hướng cho sinh viên bằng cách lồng ghép các kỹ năng vào từng giai đoạn học tập.

Bên cạnh các lớp kỹ năng mềm, sinh viên sẽ được tham dự các chương trình đào tạo về Agile & Scrum, cùng 16 tháng học tiếng Anh chuyên sâu và 2 tiếng giao tiếp cùng giáo viên bản ngữ mỗi tuần. Cả 2 chương trình đều cấp cho sinh viên 2 chứng chỉ quốc tế: TOEFL và PSM – Professional Scrum Master.

shutterstock_517228441

PHƯƠNG PHÁP HỌC GAME HÓA

INTEK đem những điều thú vị trong thế giới game vào chương trình đào tạo và biến mô hình giáo dục thành một sân chơi công nghệ số. Bởi vì INTEK biết việc kết hợp giữa học tập và vui chơi sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất.

Sinh viên sẽ được đào tạo trong 2 năm với việc hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau và vượt qua các cấp độ Waypoint khó dần. Bên cạnh đó, họ sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi những người Hartmen tài năng. Sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn, họ được trao tặng huy chương, danh hiệu và thăng cấp từ Tân binh đến cấp Úy.

shutterstock_1075853384_huge

THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

Bên cạnh việc hỗ trợ sinh viên tiếp cận và sử dụng công nghệ hiện đại nhất, INTEK luôn hỗ trợ họ phát triển tư duy linh hoạt và luôn sẵn sàng cho tương lai để thích ứng với kỷ nguyên công nghệ số.

Chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, sẵn sàng cho tương lai để sinh viên có thể trải nghiệm và tương tác với các nhà khởi nghiệp, các lãnh đạo và những chuyên gia hàng đầu trong ngành Công nghệ.

Các chương trình Starter by Schoolab@INTEK, Talent & Innovation Factory, Leadership 4.0 và TEK Talks được xây dựng để nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới.

abt-img

CỘNG ĐỒNG

INTEK đem những điều thú vị trong thế giới game vào chương trình đào tạo và biến mô hình giáo dục thành một sân chơi công nghệ số. Bởi vì INTEK biết việc kết hợp giữa học tập và vui chơi sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất.

Sinh viên sẽ được đào tạo trong 2 năm với việc hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau và vượt qua các cấp độ Waypoint khó dần. Bên cạnh đó, họ sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi những người Hartmen tài năng. Sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn, họ được trao tặng huy chương, danh hiệu và thăng cấp từ Tân binh đến cấp Úy.

shutterstock_746652751_huge

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN

Hệ thống ghi nhận của INTEK cung cấp 1 bảng dữ liệu được “PET scan” chi tiết các kỹ năng của sinh viên, cho phép các công ty có thể xác định chính xác nhân tài mà họ cần.

Các thang đo về kỹ năng chuyên môn của sinh viên được đánh giá trên 5 tiêu chí: Proper Functioning, Readability, Clarity, Maintainability và Performance. Các kỹ năng chuyên môn sẽ chiếm 60% số điểm toàn phần.

Các thang đo về kỹ năng mềm lại được dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau: chuyên cần, trình độ tiếng Anh, tinh thần đồng đội, khả năng quản lý dự án và những quy tắc nghề nghiệp.

Mỗi thang đo đều được đánh giá qua mỗi dự án trong suốt quá trình 2 năm học tại INTEK, đánh giá cuối cùng dựa vào đồ thị tiến bộ cũng như tiềm năng của họ.

Những dữ liệu quý giá này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và các đối tác thông qua công cụ tìm kiếm nhân tài của chúng tôi.

STARTER PROGRAMMING

f02ea54694d973872ac8-1

There is always the first step for any hero and `Starter Programming` is the first step for the IT hero. By going through 3 missions described in `Missions overview`, learners are equipped with the foundation knowledge about IT and eager to take the next steps.

STARTER DEVELOPMENT KIT

f02ea54694d973872ac8-1

After `Starter Programming`, learners will find it hard to write a bigger application and wonder how to complete it with methods they learned. Easy, there are basics about algorithms and data structures in the `Starter Development Kit`. Data structure and algorithms help in understanding the nature of the problem at a deeper level and thereby a better understanding of the world.

STARTER FRONT-END WEB DEVELOPMENT

f02ea54694d973872ac8-1

A collection of interesting projects which is the journey of a professional Front-end programmer.

STARTER DATA SCIENCE

f02ea54694d973872ac8-1

Data science produces insights. Machine learning produces predictions. Artificial intelligence produces actions.

Start your self-learning journey into the world of data right now.

TEKTALKS

f02ea54694d973872ac8-1

Coming soon.

MACHINE LEARNING

f02ea54694d973872ac8-1

Coming soon.

BUSINESS ANALYTICS

f02ea54694d973872ac8-1
f02ea54694d973872ac8-1

STARTER PROGRAMMING

There is always the first step for any hero and `Starter Programming` is the first step for the IT hero. By going through 3 missions described in `Missions overview`, learners are equipped with the foundation knowledge about IT and eager to take the next steps.

artboard-1
shutterstock_235464301

STARTER DEVELOPMENT KIT

After `Starter Programming`, learners will find it hard to write a bigger application and wonder how to complete it with methods they learned. Easy, there are basics about algorithms and data structures in the `Starter Development Kit`. Data structure and algorithms help in understanding the nature of the problem at a deeper level and thereby a better understanding of the world.

artboard-1
shutterstock_517228441

STARTER FRONT-END WEB DEVELOPMENT

A collection of interesting projects which is the journey of a professional Front-end programmer.

artboard-1
shutterstock_1075853384_huge

STARTER DATA SCIENCE

Data science produces insights. Machine learning produces predictions. Artificial intelligence produces actions.

Start your self-learning journey into the world of data right now.

artboard-1
abt-img

TEKTALKS

Coming soon.

artboard-1
shutterstock_746652751_huge

MACHINE LEARNING

Coming soon.

artboard-1
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.