HỌC PHÍ - Intek

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Tại Intek, chất lượng đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế (chương trình giảng dạy, giảng viên-huấn luyện viên, cơ sở vật chất và môi trường), cho phép chúng tôi đem lại trải nghiệm học tập tối ưu cho sinh viên. Bên cạnh đó, mọi học viên đều được quyền nộp đơn xin học bổng hoặc hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế. Mức hỗ trợ tài chính sẽ được quyết định dựa trên điều kiện kinh tế của mỗi sinh viên.

Sinh viên đăng ký trong năm Flagship, sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm loại hình giáo dục công nghệ tiên phong tại Việt Nam - một nền giáo dục trang bị cho các sinh viên những kỹ năng thực tế để sẵn sàng bước ra làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Chỉ có các sinh viên thể hiện tinh thần cộng đồng và hợp tác, nỗ lực và phát triển bản thân tốt trong thời gian tham gia Hyperspace thì sẽ được nhận vào trong năm học đầu tiên của chúng tôi.

- NĂM FLAGSHIP (Năm học 2018-2019)

Tất cả những học viên được nhận vào Intek sẽ nhận một học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong năm đầu tiên. Sẽ có 70 học viên được chọn trong năm đầu tiên này.

- NĂM ACADEMIC (Năm học 2019-2020)

Học phí cho năm thứ hai là 175.000.000 VND; Học phí của Intek được xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế, cho phép chúng tôi đem lại trải nghiệm học tập tối ưu cho sinh viên. Bên cạnh đó, Intek sẽ giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - học bổng sẽ được trao cho tối đa 30% trên tổng số sinh viên của niên khóa đó - tùy theo tình hình tài chính và thành tích học tập của sinh viên trong năm đầu tiên.

6 tháng cuối của chương trình đào tạo 2,5 năm của chúng tôi, là khoảng thời gian mà các sinh viên được thực tập cuối kỳ để ứng dụng toàn bộ kiến thức vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và không phải chịu một khoản học phí nào.

Vui lòng liên hệ nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng.