Kỹ năng mềm cho thế kỷ 21 - Intek
background-3e5bfaf06f51c7ae46bbb7eb8da7a65a

Kỹ năng mềm cho thế kỷ 21

Những kỹ năng sẽ giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Điểm số và chỉ số IQ không quyết định sự thành công trong sự nghiệp, nhưng kỹ năng mềm thì có. Chỉ có chuyên môn kỹ thuật là không đủ - bạn cần bổ sung những kỹ năng cá nhân. Những kỹ năng cho phép bạn bộc lộ rõ bản thân với sự tự tin nhất, giúp bạn dẫn dắt và hoàn thành công việc đúng hạn. Những kỹ năng đó sẽ giúp bạn từ đồng nghiệp trở thành những người lãnh đạo truyền cảm hứng.

Không có thước đo cho những kỹ năng mềm. Chúng không phải những gì có thể dễ dàng đo đạc thông qua các cuộc thi. Chúng là trạng thái tâm lý, là hàng loạt các thói quen xuất phát từ cuộc sống thường ngày. Chúng hình thành tính cách làm việc và giao tiếp với mọi người xung quanh của mỗi cá nhân. Những kỹ năng mềm được INTEK đào tạo giúp học viên kết hợp giữa môi trường làm việc với những đồng nghiệp mới dễ dàng và hiệu quả hơn.

Kỹ năng mềm không phải quy tắc, nhưng bạn phải thực hành và phải áp dụng hằng ngày, tích hợp từng chút một trong quá trình học tập và làm việc.

BẠN SẼ HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Kỹ năng mềm là một phần quan trọng trong mô hình học tập cải tiến, và chúng ta phải thấm nhuần chúng xuyên suốt quá trình học. Bạn sẽ phải hoàn thành các bài tập khác nhau như phỏng vấn những chuyên gia hay thuyết trình và viết bài báo cáo, cũng như nhận những bài thực hành như đánh giá đồng sự, cộng tác làm việc và giao tiếp nhóm trong những dự án cụ thể.

Phương pháp giảng dạy của INTEK là lồng ghép các kỹ năng vào từng bước trong bài học của học viên.

TẬP TRUNG VÀO NHỮNG KỸ NĂNG MỀM SAU:
  • Communication – Kỹ năng giao tiếp
  • Critical thinking – Tư duy phản biện
  • Problem solving – Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Self-reflection – Kỹ năng tự nhận định bản thân
  • Leadership – Kỹ năng lãnh đạo
  • Collaboration – Kỹ năng hợp tác
  • Project management – Kỹ năng quản lí dự án
  • Decision making – Kỹ năng ra quyết định
  • Adaptability – Kỹ năng thích ứng
  • Work ethic – Đạo đức làm việc