TIN TỨC

INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy nghị lực học tập của học viên bằng việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện và phong phú với nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn – dài hạn, được cập nhật thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường.

Tin Tuc

INTEK mang lại cơ hội nghề nghiệp và thành công cho mọi người!

INTEK là hệ thống giáo dục chuyên đào tạo các thế hệ Full Stack Developer và Solution Architect chất lượng với hệ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm toàn diện, sẵn sàng làm việc ngay khi tốt nghiệp.
INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy nghị lực học tập của học viên bằng việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện và phong phú với nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn – dài hạn, được cập nhật thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường.

Phát triển sức mạnh liên minh kinh tế với các doanh nghiệp CNTT cũng là sứ mệnh quan trọng của INTEK để đảm bảo các cam kết công việc hấp dẫn ngay khi tốt nghiệp cho học viên và cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp IT với hệ thống đánh giá tiêu chuẩn Quốc tế.
INTEK là hệ thống giáo dục chuyên đào tạo các thế hệ Full Stack Developer và Solution Architect chất lượng với hệ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm toàn diện, sẵn sàng làm việc ngay khi tốt nghiệp.
INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy nghị lực học tập của học viên bằng việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện và phong phú với nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn – dài hạn, được cập nhật thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường
INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy nghị lực học tập của học viên bằng việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện và phong phú với nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn – dài hạn, được cập nhật thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trườngPhát triển sức mạnh liên minh kinh tế với các doanh nghiệp CNTT cũng là sứ mệnh quan trọng của INTEK để đảm bảo các cam kết công việc hấp dẫn ngay khi tốt nghiệp cho học viên và cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp IT với hệ thống đánh giá tiêu chuẩn Quốc tế.

Phát triển sức mạnh liên minh kinh tế với các doanh nghiệp CNTT cũng là sứ mệnh quan trọng của INTEK để đảm bảo các cam kết công việc hấp dẫn ngay khi tốt nghiệp cho học viên và cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp IT với hệ thống

INTEK là hệ thống giáo dục chuyên đào tạo các thế hệ Full Stack Developer và Solution Architect chất lượng với hệ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm toàn diện, sẵn sàng làm việc ngay khi tốt nghiệp.
INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy nghị lực học tập của học viên bằng việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện và phong phú với nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn – dài hạn, được cập nhật thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường.

Phát triển sức mạnh liên minh kinh tế với các doanh nghiệp CNTT cũng là sứ mệnh quan trọng của INTEK để đảm bảo các cam kết công việc hấp dẫn ngay khi tốt nghiệp cho học viên và cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp IT với hệ thống đánh giá tiêu chuẩn Quốc tế.
INTEK là hệ thống giáo dục chuyên đào tạo các thế hệ Full Stack Developer và Solution Architect chất lượng với hệ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm toàn diện, sẵn sàng làm việc ngay khi tốt nghiệp.
INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy nghị lực học tập của học viên bằng việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện và phong phú với nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn – dài hạn, được cập nhật thường xuyên đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thị trường. INTEK là một cuộc cách mạng về mô hình học tập thực tế và phương pháp hình thành tư duy thực tiễn cho thế hệ trẻ. Phát triển sức mạnh liên minh kinh tế với các doanh nghiệp CNTT cũng là sứ mệnh quan trọng của INTEK để đảm bảo các cam kết công việc hấp dẫn ngay khi tốt nghiệp cho học viên và cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp IT với hệ thống đánh giá tiêu chuẩn Quốc tế.

INTEK là hệ thống giáo dục chuyên đào tạo các thế hệ Full Stack Developer và Solution Architect chất lượng với hệ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

INTEKer’s LIFE

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.