TYPICAL THURSDAY – Điều gì xảy ra vào thứ năm mỗi tuần tại INTEK?

 In Banner News

Typical Thursday at INTEK! Nếu bạn đang thắc mắc thứ 5 hàng tuần tại INTEK hay trở nên sôi nổi và đông đúc thì bạn hãy xem ngay đoạn video sau để biết lý do tại sao ngày thứ 5 lại là ngày các coders tương lai xôm tụ nhé!

Bài viết gợi ý
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.