TYPICAL THURSDAY – Điều gì xảy ra vào thứ năm mỗi tuần tại INTEK?

 In Banner News

Typical Thursday at INTEK! Nếu bạn đang thắc mắc thứ 5 hàng tuần tại INTEK hay trở nên sôi nổi và đông đúc thì bạn hãy xem ngay đoạn video sau để biết lý do tại sao ngày thứ 5 lại là ngày các coders tương lai xôm tụ nhé!

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.