Typical Wednesday – Thứ tư vui vẻ tại INTEK

 In Banner News

Typical Wednesday at Intek! Không chỉ suốt ngày code… code… code và code! Các #INTEKers của chúng ta còn rất cool ngầu trong các điệu nhảy điêu nghệ! Bạn nghĩ sao nếu anh chàng coder cũng chính là dancer chuyên nghiệp 😀

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.