VINCENT FLOREANI – TỔNG LÃNH SỰ QUÁN PHÁP ĐẾN THĂM INTEK

 In Banner News

Trong buổi sáng ngày 06/09/2018, các #INTEKER đã có buổi gặp gỡ với ngài Vincent Floreani – Tổng lãnh sự quán Pháp.

Các bạn biết đấy! Ngài Vincent Floreani là người rất quan tâm đến giáo dục và am hiểu về công nghệ và sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của Intek.

Buổi gặp gỡ này cũng chính là dịp để các #INTEKER có thể gặp gỡ và chia sẻ niềm đam mê coding cùng ngài Vincent Floreani.

Tìm hiểu thêm về INTEK ngay tại đây nhé: https://intek.edu.vn/

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.